paletholy3
 
(Advertentie)
Kern 9: Hoe werkt de fietsketting
Uitleg van een eenvoudig stroomcircuit
Niks gaat vanzelf (techniek Koekeloere)

In kern 9 ligt de nadruk op; technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en taal. Het thema van kern 9 is gericht op verwondering, op de vraag hoe iets eigenlijk mogelijk is, op het onderzoeken van hoe iets werkt of in elkaar zit. Het verhaal waarmee de kern start gaat over Tasja en Daan die een kameralarm maken, met behulp van schroeven. Zo komen ze erachter dat er in de kamer van Daan overal schroeven te vinden zijn.  

 

Aan het einde van kern 9 kunnen de kinderen:

  • Eenlettergrepige woorden correct en vlot lezen met drie medeklinkers vooraan (zoals: straat) of drie medeklinkers achteraan (zoals: eerst).
  • Eenlettergrepige woorden correct en vlot lezen die eindigen op ‘aai’ (zoals: haai), op ‘ooi’ (zoals: mooi) en ‘oei’ (zoals: foei).
  • Tweelettergrepige woorden correct en vlot lezen (zoals: buiten, kasten, balkon), met uitzondering van tweelettergrepige woorden met een open lettergreep.

 

  • Tweelettergrepige woorden correct en vlot lezen met een voorvoegsel (zoals: bedoel, gezien, verhaal).
  • Korte, eenvoudige zinnen en teksten lezen en begrijpen.
  • Letterlijke vragen over een tekst beantwoorden.
  • Denkvragen over een tekst beantwoorden.
  • Conclusies trekken uit de context van een gelezen tekst.
  • Eenvoudige, klankzuivere mmkm en mkmm woorden correct opschrijven. 
(Advertentie)