paletholy3
 
(Advertentie)
Flip de Beer gaat naar de bibliotheek
Flip de Beer in de kinderboekenwinkel

In kern 11 ligt de nadruk op; technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en taal.

Het thema van kern 11 is: de lievelingsboeken van de kinderen. Het verhaal waarmee de kern start heet: ‘Het lievelingsboek van de koning’.

 

Aan het einde van kern 11 kunnen de kinderen:

  • Tweelettergrepige woorden correct en vlot lezen die met een lettercluster beginnen en waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is (zoals: vragen, spelen, schotel, sturen).
  • Tweelettergrepige woorden correct en vlot lezen die eindigen op ‘lijk’ (zoals: moeilijk), ‘tig’ (zoals: prachtig) en ‘ing’ (zoals: koning).
  • Drielettergrepige samenstellingen correct en vlot lezen (zoals: appelmoes, vuilnisbak, blokkendoos).
  • Reflecteren op gelezen boeken en verhalen en hun waardering weergeven.
  • Klankzuivere, tweelettergrepige samenstellingen correct opschrijven (zoals: voetbal, tuinhek).
  • Veelvoorkomende eenlettergrepige woorden correct opschrijven die eindigen op ‘ng’ (zoals: bang, zing) en ‘nk’ (zoals: bank, denk).
Woorden lezen oefenen per categorie (Leestrainer)
(Advertentie)