paletholy3
 
(Advertentie)
Kern 7 schip: een papieren bootje vouwen
Woordentrainer - vlot woorden kunnen lezen (op 3 snelheden)
Koekeloere: Tellen, altijd een pretje (schatkaart)

Vanaf kern 7 ligt de nadruk meer op: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en taal. Het thema van kern 7 is: schatgraven, avonturen beleven en piraten. Het verhaal waarmee de kern start gaat over het vinden van een schat op een schip. 

 

Aan het einde van kern 7 kunnen de kinderen:

  • Eenlettergrepige woorden correct en vlot lezen die beginnen met ‘sch’ (zoals: schip, schaap, school).
  • Eenlettergrepige woorden correct en vlot lezen die eindigen op ‘ng’ (zoals: ring, bang, zing).
  • Eenlettergrepige woorden correct en vlot lezen die eindigen op ‘b’ of ‘d’ (zoals heb, web,  bed, lood).
  • Eenlettergrepige woorden correct en vlot lezen met twee medeklinkers vooraan of achteraan (zoals: klein, groot, kaars, laars, lamp).
  • Eenvoudige tweelettergrepige samenstellingen correct en vlot lezen (zoals: zakmes, tuinman, voetbal).
Kern 7 Piraten: verhaal van Woeste Willem
Kern 7 Piraten: Prentenboek De vuurtoren
(Advertentie)